Ingelmills Yrkesutbildning för Professionell städning.

Inom Företag&Hemservice.

Att vara Professionell i sitt yrkesutövande höjer inte bara statusen på yrket utan även kvalitén på lokalvården samt motivationen hos personalen

Vi utbildar i

SRY-Bas

SRY YRKESBEVIS

PROFESSIONELL  HEMSERVICE                        

Info 0706959536    utbildning@ingelmills.se